Copilul râde: înțelepciunea și iubirea mea e JOCUL
Tânarul cântă: jocul și înțelepciunea mea-i IUBIREA
Bătrânul tace: iubirea și jocul meu e ÎNȚELEPCIUNEA
(Lucian Blaga)"Vreau să vă mulţumesc pentru tot ce faceti întru binele Casei de bătrâni
şi amintirea tatălui meu ! Aşa cum v-am mai spus sunt convins că Tata este mândru
şi mulţumit de tot ce întreprindeţi pentru acel loc şi pentru acei bătrâni!" .
(DAN RUSU)

http://www.eaglesecurity.eu/Rusu_Vadim.html

Căminul pentru persoane vârstnice "Ing. Vadim Rusu"